Anssi Meriläinen ja Anssi Raja Masino Industryn tuotepäälliköiksi

DI Anssi Meriläinen ja DI Anssi Raja on nimitetty 1.1.2022 alkaen Masino Industryn tuotepäälliköiksi. Anssi Meriläinen vastaa Masino Industryn oman tuotannon tuotteista eli metallipaljetasaimista ja -letkuasennelmista. Lisäksi hän toimii tuotetukena järjestäen tarvittaessa tuotekoulutuksia. Anssi Raja vastaa muista Masino Industryn tuotteista eli välitystuotteiden myynnistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös yhteydenpito päämiehiin sekä välitystuotteiden tuotekoulutukset. Anssi Meriläinen on työskennellyt Masino Industrylla vuodesta 1995 ja Anssi Raja vuodesta 2020 lähtien.