paljetasain

undefined

Pidennä putkistojen käyttöikää paljetasaimilla

Juuso Arminen | 23.04.2021

Kun suunnittelet paljetasainkokonaisuuden huolella, ehkäiset putkien rasitusta ja väsymistä ja vältyt kalliilta huolto- ja korjaustöiltä valmiiden talojen nousukuiluissa. Sejon asiantuntijat ovat koonneet rakennesuunnittelijoiden, LVI-suunnittelijoiden ja projektipäälliköiden avuksi oppaan, jonka esimerkein ja laskelmin onnistut putkiston suunnittelussa ja paljetasainten asennuksessa.

Lämmityksen, jäähdytyksen ja käyttöveden nousuputket laajenevat ja supistuvat lämpötilan muuttuessa, mikä vaikuttaa putkien pituuteen. Kiinteissä talotekniikan järjestelmissä pituuden muutokset voivat kuormittaa järjestelmää huomattavasti. Nousuputket voivat lopulta väsyä ja vaurioitua. Tästä ongelmasta päästään eroon kompensoimalla putkien lämpölaajenemista paljetasaimilla.

Paljetasaimia tarvitaan rakennuksissa, joissa on enemmän kuin neljä kerrosta. Etenkään nousuputkien yksittäisten kerrosten poikittaisputket eivät pysty kompensoimaan pystysuoraa laajentumista tätä korkeammissa rakennuksissa. Paljetasaimet ovat usein tarpeen myös laajojen rakennusten vaakaputkissa.

Putkisto kestää, kun suunnittelet lämpölaajenemisen kompensoinnin huolella

”Putkien lämpölaajenemisen kompensointi on LVI-suunnittelun detalji, joka on suunnittelutyönä yksinkertainen ja maksaa itsensä takaisin kestävinä putkistoina.” – Sejo Oy

Alkuperäisen suunnitelman putkilinjat saattavat muuttua rakentamisen aikana, joten alussa ei kannata tehdä liian yksityiskohtaisia suunnitelmia paljetasaimienkaan kohdalla. Suunnittelijan tarvitsee vain kirjata suunnitelmaan, että lämpöliike kompensoidaan paljetasaimilla, ja osoittaa lämpöliikelaskelmat suunnitelmissaan työmaavalvojalle.

Kestävän järjestelmän suunnittelussa ja asennuksessa on tärkeää huomioida:

  • Paljetasaimien sijainti
  • Putkien kiintopisteet
  • Putkien ohjaimet
  • Paljetasainten esijännitys

REDIn Majakka: Putkistojen lämpölaajenemista hallitaan Sejon paljetasaimilla

Tornitalot ovat rakennetyypiltään verraten uusia Suomessa. Uudisrakennuksissa tavoitteena on yleensä käyttää tila tehokkaasti hyväksi, jolloin nousukuilut suunnitellaan pinta-alaltaan pieniksi. Siksi erityiskorkeissa rakennuksissa nousuputkien lämpömuutosten huomioiminen heti suunnittelun alussa on aivan olennaista.

Helsingin Kalasatamassa Suomen korkein asuintalo REDIn Majakka kurottaa 134 metrin korkeuteen. Tämän 35-kerroksisen pilvenpiirtäjän rakentamisessa on noudatettu vyöhykeajattelua. Talousvesiputkistot sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät on ollut tarkoituksenmukaista jakaa viiden kerroksen vyöhykkeisiin.

Majakan nousuputkistoihin on asennettu Sejon toimittamat paljetasaimet ja kiintopisteet, joilla putkistojen lämpölaajenemista hallitaan.

Sejolta laaja tuotevalikoima ja asiantuntevaa apua lämpöliikelaskentaan

Sejo toimittaa kaikki tarvitsemasi paljetasaimet, kiintopisteet ja putkien ohjaimet. Putkimateriaaleista ja pinnoitevaihtoehdoista on saatavilla kaikki variaatiot, joten osista saa rakennettua monipuoliset kokonaisuudet. Tarvittaessa räätälöimme järjestelmän alusta asti kohteeseesi.

Sejon asiantuntijoilla on pitkä kokemus paljetasainten, kiintopisteiden ja putkiohjaimien käytöstä ja suunnittelusta. He osaavat suositella parhaita tuotteita kohteeseesi. Saat Sejolta tarvittaessa myös laskenta- ja suunnitteluapua.

Tutustu paljetasaimiin

Lataa suunnittelu- ja asennusopas