Betonin vedeneristykseen ja tiivistykseen käytettävät CWS-tuotteet hyväksyttiin Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan

Suomen TPP:n Suomessa edustamat betonin lisäaineet CWS 100® ja CWS Admix®, joita käytetään betonin vedeneristykseen ja tiivistykseen, on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän eli Joutsenmerkin yhteispohjoismaiseen hyväksyttyjen rakennusmateriaalien tuotetietokantaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuotteita voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

CWS Admix -tuotteet kuuluvat maailman ympäristöystävällisimpiin, sillä ne ovat myrkyttömiä soveltuen käytettäväksi esim. vesitorneissa ja muissa vastaavissa rakenteissa. Ne eivät sisällä VOC-yhdisteitä eivätkä muodosta betonin pintaan haitallisia kalvoja.

- Listattujen tuotteiden ominaisuudet perustuvat valmistajan ilmoittamiin tuotetietoihin talokriteerien vaatimusten mukaan. Ympäristömerkintä Suomi Oy on tarkistanut tuotteiden tiedot ja ominaisuudet. Koska Joutsenmerkki sertifioi tuotteita ja palveluja, ei raaka-aineita, tämän kaltaiset tuotteet eivät itsessään ole Joutsenmerkittyjä, tarkentaa Sami Soininen Suomen TPP:stä.

Ympäristöystävällisillä CWS-tuotteilla saadaan LEED-sertifikaattiin vaadittavia pisteitä

Rakennukselle voidaan hakea monenlaisia sertifiointeja. Yksi näistä on LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luokitus, joka on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristöluokitus -järjestelmä, jonka vahvuutena on yhtenäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko maailmassa. LEED-luokitusjärjestelmää käytetäänkin jo yli 130 maassa.

LEED:ssa on eri tasoja, riippuen mitä materiaaleja rakennuksessa käytetään. Rakennuksen LEED-pisteissä huomioidaan muun muassa tuotteiden ympäristöystävällisyys, energian käyttö sekä hiilijalanjälki.

LEED-järjestelmässä sertifiointihakemuksen tarkastaa ja myöntää USGBC:n (U.S. Green Building Council) alainen GBCI (Green Building Certification Inc.). CWS Admix -tuotteet valmistava australialainen yritys Concrete Waterproofing Systems on US Green Building Council:n jäsen.

LEED-sertifikaatti koskee aina tiettyä rakennusta tai projektia. Sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella neljään eri luokkaan: Certified, Silver, Gold ja Platinium. Tällä hetkellä käytössä olevassa LEED v4 for Building Design and Construction (LEED BD+C) -järjestelmässä on omat alajärjestelmänsä seuraaville rakennustyypeille:

  • New Construction and Major renovation uusille ja peruskorjattaville rakennuksille, joissa yksi käyttäjä
  • Core and Shell monen käyttäjän rakennuksille, kuten toimistoille ja kauppakeskuksille
  • LEED Homes asuinrakennuksille

 

Sertifioituja taloja jo Suomessakin

Maailmanlaajuiset sertifikaatit ovat tuttuja Suomessakin, esimerkiksi Pitäjänmäellä Helsingissä sijaitseva toimistotalo, jossa ovat mm. PEAB Oy:n, Swerock Oy:n ja Rudus Oy:n toimitilat, on LEED-sertifioitu.

LEED:n lisäksi rakennusalalla on useita sertifikaatteja: BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), RTS-ympäristöluokitus sekä Joutsenmerkki. Näiden lisäksi on kansallisina kehitettyjä järjestelmiä kuten DGNB (Saksa), HQE (Ranska), Miljöbyggnad (Ruotsi) ja Green Globes (USA ja Kanada). Tutustu tarkemmin Green Building Council Finlandin sivuilla https://figbc.fi/ymparistoluokitukset/

 

Lisätietoja CWS-tuotteista

Suomen TPP
Sami Soininen
sami.soininen@suomentpp.fi
040 900 5522

Ismo Tirkkonen
ismo.tirkkonen@suomentpp.fi
0400 280 644

 

Lisätietoja Joutsenmerkistä

Joutsenmerkki on vapaaehtoinen. Yritykset voivat hakea merkkiä tuotteilleen tai palveluille, jotka täyttävät niille asetetut kriteerit. Pohjoismainen ympäristömerkintä on laatinut kriteerit noin 60 eri tuoteryhmälle. Kriteerit ottavat huomioon kunkin tuoteryhmän kannalta merkittävimmät ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, johon pyritään askel kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Joutsenmerkin kriteereitä tiukennetaan noin 3-5 vuoden välein. Kriteereitä tarkistetaan muun muassa uuden ympäristötiedon, tekniikan kehityksen sekä markkinatilanteen mukaisesti. Kun kriteereitä tiukennetaan, luvanhaltijat joutuvat hakemaan merkkiä uudestaan. Tästä syystä markkinoilla olevien Joutsenmerkittyjen tuotteiden määrä vaihtelee vuosittain. Vapaaehtoisuuden vuoksi tuotteille voidaan asettaa tiukempia vaatimuksia kuin mitä lait ja asetukset vaativat.

Rakennuksessa Joutsenmerkin tarkoituksena on varmistaa ympäristöystävällisyys talon koko elinkaaren ajalta sekä rakennuksen terveellinen ja turvallinen käyttö. Kriteerien painopisteet ovat energiatehokkuus, materiaalivalinnat, kemikaalit, kierrätys ja kierrätettävyys. Kriteereissä on pakollisia vaatimuksia esimerkiksi energiankulutukselle ja materiaaleille. Joutsenmerkittyjen tuotteiden (esim. maalit, rakennuslevyt, lattiat, ikkunat) käytöstä saa lisäpisteitä.