Laadukkaan öljyhuollon ABC

Öljyn laadunvalvonnalla ja oikea-aikaisella öljyhuollolla varmistetaan, että tuotantolaitteet pysyvät käynnissä. Öljyn laatu ja laadun muutokset vaikuttavat merkittävästi öljyn suorituskykyyn ja oikein valitut huoltotoimenpiteet huolehtivat koko öljyjärjestelmästä.

A) Öljyanalyysi kertoo öljyn nykytilasta ja kehityssuunnasta

Analyysin tärkein osuus on hyvin suoritettu ja toistettava näytteenotto

Näytteenottohetki määrää analyysin luotettavuuden ja tulkittavuuden. Näyte on otettava aina samasta paikasta samanlaisissa, puhtaissa olosuhteissa ja oikein huuhdelluilla työvälineillä. Hyvässä järjestelmässä näytteenottopaikka on merkitty.

”Jos öljynäyte otetaan esimerkiksi vaihteiston pohjaventtiilistä, se on huomattavan likainen, koska järjestelmän epäpuhtaudet ovat valuneet pohjalle. Öljynäyte saatetaan myös ottaa ulkona vesisateessa, ja öljyyn sekoittuu näytteenottohetkellä vettä. Näin saadaan likainen näyte, vaikka itse öljy olisi puhdasta”, KSA OIL CAREn Kari Saukkonen selittää. KSA OIL CARE on Masinon pitkäaikainen yhteistyökumppani öljyjen analysoinnissa, huolloissa ja vaihdoissa sekä öljyjärjestelmien kunnossapidossa.   

Pääsääntöisesti yrityksissä on hyvä tuntemus niiden omista järjestelmistä ja näytteenottopaikasta, jolloin näytteet pystytään ottamaan itse. Tarvittaessa Masinon kautta voi myös tilata näytteenoton tai voimme ottaa näytteen muun sovitun käynnin yhteydessä.

 

Analyysejä tulkittaessa etsitään trendejä

Yksittäinen analyysi kertoo tutkittavan öljyn tilan näytteenoton hetkellä. Perusanalyyseissä on määritelty tietyt standardit öljyn laatutekijöille, esimerkiksi vesipitoisuuksille ja puhtauksille. Niiden tuloksista ei kuitenkaan voi yksin tehdä suuria johtopäätöksiä, vaan olennaisinta on vertailu edellisten, vertailukelpoisten analyysien tuloksiin.

”Säännöllisesti tehdyistä analyyseistä tulisi pystyä tunnistamaan trendit, jotta tiedetään, mihin suuntaan öljyn tila on menossa. Näin tuloksista pystytään tekemään oikeita johtopäätöksiä ja toimenpideratkaisuja”, kertoo Saukkonen.

 

B) Öljyhuollon tarvetta arvioitaessa järjestelmää katsotaan yksilönä

Ei ole olemassa kaikille sopivaa patenttiratkaisua

Jokainen öljyjärjestelmä on yksilö. Tämä tarkoittaa, ettei vikatilanteiden hoitoon ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Analyysien avulla nähdään nykyinen tilanne ja trendit, mutta oikeiden toimenpiteiden valinta vaatii tarkempaa pureutumista ongelmien syihin ja öljyjärjestelmän yksityiskohtiin. 

”Kokenut huollon ammattilainen voi aina tuoda kokemuksia ja vinkkejä muualta, mutta yleisesti sovellettavia patenttiratkaisuja ei tällä alalla ole olemassa”, Saukkonen toteaa. 

 

Öljynvaihto ei aina ole tarpeellinen

Oikean huoltoratkaisun valinta on tärkeä paitsi koko järjestelmän toimivuuden kannalta, myös siksi, etteivät kustannukset karkaa.

”Vastaan on tullut esimerkiksi useita tapauksia, joissa öljyanalyysi suosittelee öljynvaihtoa, mutta ongelman syvempi tarkastelu osoittaa, että pelkkä antioksidanttilisäys riittää. Kustannuksiltaan se on keskimäärin puolet uuden öljyn hinnasta”, Saukkonen kertoo.

Alkuperäisen ongelman ymmärtäminen ja sen korjaaminen voi saada aikaan esimerkiksi sen, että kymmenen vuotta käytössä olleen öljyn käyttöikää voidaan jatkaa toisella kymmenellä vuodella.  

 

Huoltotarpeen arviointi ei rajoitu pelkkään öljyyn

Öljyhuollon tarpeen arviointi lähtee useimmiten öljyanalyysin tuloksesta, jonka perusteella valitaan oikeat toimenpiteet. Öljyhuollon kokonaisuudessa arvioidaan ja huolletaan koko järjestelmää.

Toimenpiteitä valittaessa pitää osata erottaa itse öljyn tilasta kertovat laatutekijät sekä ne laatutekijät, jotka kertovat järjestelmästä tulleista epäpuhtauksista. Jos arvioinnissa huomataan, että esimerkiksi putkisto on likainen, keskustellaan asiakkaan kanssa siitä, mitä asialle voi ja kannattaa tehdä.

”Välillä pitää miettiä myös järjestelmän ulkoisia tekijöitä. Jos esimerkiksi hengitys- eli huohotusilma laitteen ympärillä on kovin huonolaatuista, joutuvat epäpuhtaudet järjestelmään sitä kautta”, kertoo Saukkonen.

 

C) Laadukas ja oikein ajoitettu öljyhuolto tukee kokonaisuutta

Puhdas öljy pitää huolta koko järjestelmästä

Öljy on kuluva tuote ja aikanaan sen voiteluominaisuudetkin voivat alkaa heikentyä. Epäpuhtaudet poistamalla öljyn käyttöikää pystytään kuitenkin pidentämään. Öljyn puhtaudesta huolehtiminen huolehtii myös koko järjestelmästä.

”Tutkimusten mukaan esimerkiksi laakereiden käyttöikä nousee sen mukaan, mitä puhtaampaa öljyä käytetään”, Saukkonen kertoo.

Välttämällä turhia huoltoja säästetään kustannuksissa

Toisinaan toimenpide-ehdotus asiakkaalle voi olla vain analyysin uusinta sovitussa aikataulussa.

”On tilanteita, että asiakkaalla on tulossa tiettynä ajankohtana seisokki ja siihen yhteyteen on suunniteltu myös öljyhuoltoa. Huollon arvioinnin perusteella saatetaan kuitenkin tulla lopputulokseen, että tässä tilanteessa ei ole tarvetta tehdä mitään”, Saukkonen sanoo.

Laadukas lopputulos vaatii huolellisuutta ja avoimuutta

Laadukkaan öljyhuollon kulmakiviä ovat huolellinen perustekeminen ja avoin kommunikaatio. Työmaalla huoltotoimenpiteitä tehtäessä työn kulkua käydään jatkuvasti läpi asiakkaan kanssa ja yllätyksistä kerrotaan heti. Asiakkaan luvalla havaitut epäkohdat kuvataan ja asiakas saa jälkikäteen raportin tehdyistä toimenpiteistä.

”Haluan korostaa, että yhteistyö asiakkaan kanssa on iso osa toimintaa. Asiakkaat tuntevat pääsääntöisesti omat laitteensa hyvin, ja yhteistyössä löydämme järkevimmät toimenpiteet erilaisiin tilanteisiin ja ongelmiin”, Saukkonen painottaa.

 


Masino toimittaa öljyhuollon laitteita ja palveluita laajasti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Palveluja voidaan tuottaa avaimet käteen -periaatteella  tai asiakas voi vuokrata kattavaa laitteistoa omaan käyttöönsä. Palvelemme kaikissa teollisuuden huolto- ja korjaustoimenpiteissä laajalla teknisellä osaamisella ja vankalla ammattitaidolla.

Tutustu öljyhuoltoomme

Kaikki blogit

Asiantuntijoidemme näkemyksiä ja vinkkejä