Onnistuneesti piirustuspöydältä tuotantoon – Näin vältät 5 yleistä virhettä tuotesuunnittelussa

Miten löydät parhaan mahdollisen teknisen ratkaisun suunnittelemaasi laitteeseen tai tuotteeseen? Miten varmistat, että tekninen ratkaisu on toimiva, edullinen ja kestävä juuri sinun käyttökohteessasi?

Kyseessä voi olla paljetasain kompensoimaan putkistossa tapahtuvia lämpöliikkeitä, mekaanista värähtelyä ja äänenkulkua tai kappaleiden liittäminen yhteen esimerkiksi elektroniikka-, muovi- ja konepajateollisuuden tuotteissa. Miten varmistat, että tuotesuunnitteluprojekti onnistuu piirustuspöydältä aina tuotantoon asti?

Tässä artikkelissa myyntijohtajat Jussi MertjärviMasino Industry, ja Jyri PihamaaMasino Fastening, kertovat miten välttää viisi yleistä kompastuskiveä ja varmistaa onnistunut lopputulos yhdessä toimittajan kanssa.

 

1. Hyödynnä toimittajan asiantuntemusta jo varhaisessa vaiheessa

Mitä varhaisemmassa vaiheessa tuotesuunnittelua keskustelu toimittajan kanssa aloitetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on löytää optimaalinen tekninen ratkaisu. Esimerkiksi Masinon metallipaljetasaimet räätälöidään ja valmistetaan aina asiakkaiden tarpeisiin. Jos putkistokokonaisuus on piirretty jo pitkälle valmiiksi siinä vaiheessa kun keskustelut paljetasaimista aloitetaan, voi olla, että paras mahdollinen ratkaisu onkin jo rajattu pois.

Pahimmillaan suunnittelija on joutunut palaamaan piirustuspöydän ääreen, koska joustavan elementin sijoittaminen suunnitelmien mukaiseen kohtaan putkistossa osoittautuu liian hankalaksi – ja kalliiksi.

“Voimme auttaa paitsi oikeiden tuotteiden valinnassa, myös neuvoa laajemmin joustavien elementtien sijoittelussa kokonaisuuteen. Oikeaan paikkaan sijoitettu paljetasain auttaa välttämään muita monimutkaisempia ratkaisuja putkistoissa, jolloin lopputuloksena on toimintavarmempi ja kestävämpi lopputulos”, Jussi Mertjärvi sanoo.

Toimittajan asiantuntemusta ei kannata jättää hyödyntämättä silloinkaan, kun tarvittava tekninen ratkaisu löytyy valmiina tuotevalikoimasta, kuten kierreliittimet esimerkiksi elektroniikka-, muovi- ja konepajateollisuuden tuotannon tarpeisiin. Yhteistyö toimittajan kanssa varmistaa myös, että tuotetieto on ajan tasalla eikä suunnitelmiin päädy ratkaisuja, joita ei olekaan enää saatavilla.

“Pitkä kokemus erilaisista materiaaleista ja niiden ominaisuuksista, liittämismenetelmistä sekä asennustavoista auttaa löytämään oikean tavan toteuttaa vahva ja tarkoituksenmukainen liitos materiaaliin kuin materiaaliin. Voimme antaa teknistä tukea jo suunnitteluvaiheessa ja neuvoa myös tuotannon optimoinnissa”, Jyri Pihamaa sanoo.

 

2. Varmista, että lähtötiedot ovat kunnossa

Yksi suurimpia kompastuskiviä matkalla onnistuneeseen lopputulokseen ovat puutteelliset tiedot käyttökohteesta. Esimerkiksi millaiseen materiaaliin kierreliitos tarvitaan? Pitääkö liitoksen kestää lämpöä, painetta tai korroosiota? Mitä liitokselta vaaditaan?

“Jos meillä ei ole kattavia tietoja kohteesta, oikean tuotteen määritteleminen ja valitseminen asiakkaan tuotantoprosessiin on haastavaa. Tällöin asiakkaalta jää myös hyödyntämättä vuosien aikana kertynyt tekninen asiantuntemus, jonka pohjalta voimme auttaa ideoimaan ja ehdottaa parhaita mahdollisia tuotteita valikoimasta asiakkaan tuotantoon”, Jyri Pihamaa tiivistää.

Metallipaljetasaimet puolestaan suunnitellaan ja valmistetaan aina mittatilaustyönä asiakkaiden käyttötarpeiden mukaisiksi. Tämä varmistaa, että paljetasain toimii esimerkiksi juuri kyseisen voimalaitoksen putkistossa juuri niin kuin pitääkin.

“Lähtötietojen on oltava kunnossa, jotta ratkaisu on tosioloissa kestävä ja toimiva. On kriittistä tietää esimerkiksi millaisia lämpötiloja ja kulutusta paljetasaimen on putkistossa kestettävä sekä millaisia laajenemisliikkeitä paljetasaimen pitää putkistossa kompensoida. Oikea ratkaisu löytyy asiakkaan kanssa keskustelemalla”, Jussi Mertjärvi sanoo.

 

3. Tee lopullinen valinta varmasti oikeiden tietojen pohjalta

Asianmukainen testaus on tärkeä osa tuotesuunnitteluprosessia ja usein tarpeen myös silloin, kun lopputuotteelle haetaan tiettyä luokitusta tai tyyppihyväksyntää. Masino hyödyntää esimerkiksi edustamiensa tuotemerkkien testilaboratorioita.

“Voimme suorittaa päämiestemme kautta esimerkiksi lujuus- ja asennustestejä. Tulosten perusteella asiakas voi valita vaihtoehtojen väliltä lopputuotteeseensa oikean ratkaisun”, Jyri Pihamaa sanoo.

Tuotteiden toimivuutta erilaisissa käyttökohteissa voi mallintaa myös laskentaohjelmilla. Esimerkiksi paljetasainten ominaisuuksia voi luotettavasti testata Masinon kehittämän ohjelmiston avulla, kunhan käyttöympäristön tiedot, kuten putkien mitat ja sijoittelu sekä putkistossa virtaavan aineen koostumus, lämpötila ja paine, ovat tiedossa.

“Tämän jälkeen ratkaisua on mahdollista testata vielä esimerkiksi kenttätesteillä tai valmistamalla prototyyppi. Testitulosten pohjalta teemme tarvittavat säädöt ennen tuotteen valmistusta ja asiakkaan tuotannon aloitusta”, Jussi Mertjärvi kertoo.

Tyypillisesti ongelmia aiheuttaa se, että teknisten suunnittelijoiden yhdessä Masinon asiantuntijoiden kanssa valitsema ja testaama tuote vaihtuukin tuotannossa esimerkiksi kustannussyistä vastaavaan tuotteeseen.

“On hyvä muistaa, että esimerkiksi kierre-elementeille luvatut murtolujuudet pitävät paikkansa vain, jos asiakkaan tuotteessa on todella käytössä se testattu ja testien pohjalta valittu liitin. Pahimmassa tapauksessa seurauksena voivat olla laatuongelmat asiakkaan lopputuotteessa tai syöttöongelmat asennusautomaateissa ja niistä johtuva pidempi asennusaika tuotannossa”, Pihamaa huomauttaa.

Molempien miesten vinkki on pitää tarkasti huolta siitä, että vertailussa on varmasti teknisesti vastaava tuote silloin, kun valitaan kokonaiskustannuksilta parasta vaihtoehtoa. Esimerkiksi kierre-elementtien syöttöongelmat tuotannossa nostavat kustannuksia, mikä ei välttämättä näy ostopäätöksen tekijälle.

“Kaikkien kannalta parhaaseen lopputulokseen päästään silloin, kun tuotesuunnittelija ja ostaja tekevät yhteistyötä.”

 

4. Laadi realistinen aikataulu

“Turhan usein tuotesuunnitteluprojekteissa kiirehditään. Realistinen aikataulutus on yksi onnistumisen kulmakiviä”, Mertjärvi ja Pihamaa sanovat.

Tämän haasteen taklaamisessa auttaa se, jos teknisestä ratkaisusta on keskusteltu yhteistyössä jo tuotesuunnittelun varhaisista vaiheista asti. Tällöin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja turhalta tuplatyöltä, joka voi johtua esimerkiksi siitä, että suunnitelmat on laadittu vanhentuneen tuotetiedon pohjalta.

“Toki ratkaisu löytyy kriittiseen tarpeeseen esimerkiksi lämpöputkiston haljettua tarvittaessa nopeastikin, vaikka kyse on räätälöidyistä tuotteista. Optimaalinen ratkaisu löytyy sitten ajan kanssa”, Jussi Mertjärvi korostaa.

 

5. Älä unohda optimoida myös tuotantoa

Sen jälkeen, kun oikea tekninen ratkaisu asiakkaan tarpeeseen on löytynyt, läheistä yhteistyötä kannattaa jatkaa tuotannon optimoimiseksi.

“Jotta voimme varmistaa valitun tuotteen saatavuuden asiakkaan tuotannolle ja sopia totuudenmukaiset toimitusajat, meidän on tärkeä tietää koko projektin elinkaari. Avoin kommunikaatio on keskeistä myös tuotesuunnitteluprosessin jälkeen: jos asiakkaan tuotannossa tapahtuu muutoksia, ne voivat vaikuttaa myös käyttöön valittuun kiinnitys- ja asennustekniikkaan”, Jyri Pihamaa huomauttaa.

Jussi Mertjärvi toteaa, että asiakkaiden palaute avaa mahdollisuudet parantaa tuotteiden toiminnallisuuksia käyttökohteessa entisestään. “Esimerkiksi asiakasta varten räätälöityä kokonaisuutta voidaan optimoida edelleen toimintavarmuuden tai esimerkiksi osien toimitusvarmuuden suhteen silloin, kun suunnitellaan uusi sukupolvi samasta tuotteesta”.

 

Lue lisää

Tutustu kiinnitystekniikan tuotetarjontaamme.

Valmistamme paljetasaimet tehtaallamme Ylöjärvellä.

Kaikki blogit

Asiantuntijoidemme näkemyksiä ja vinkkejä