Parhaat käytännöt jakoon – Masino Groupin sisäinen auditointi osana laadun varmistusta

Yrityksen laatutyön perimmäinen tarkoitus on ymmärtää asiakkaan ja muiden sidosryhmien tarpeita ja odotuksia sekä varmistaa, että ne kohdataan ja ylitetään. Masino Groupin sisäinen auditointitapa auttaa jakamaan tietoa ja parhaita käytäntöjä läpi konsernin ja on vakuuttanut myös ulkoiset auditoijat.

Masino Groupin kaltaisessa, nopeasti kasvavassa konsernissa sisäinen auditointi luo tarpeellisen tilan tunnistaa toimivia käytäntöjä ja ottaa niitä käyttöön eri yksiköissä. Sisäisellä auditoinnilla luomme yhteisiä toimintatapoja, joilla palvelumme taso pysyy korkeana läpi konsernin.

Masino Groupin toiminnan laadulle asettaa raamit ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä. Se on kuitenkin vain minimitaso, jonka osoittamia kehityskohteita viemme pidemmälle omalla sisäisellä työllämme. Moni tytäryhtiöistä toimii hyvin itsenäisesti, mutta jokaisella on omia toimivia käytäntöjä, jotka voivat sujuvoittaa työtä muuallakin.

Myös ulkoiset auditoijat ovat olleet vaikuttuneita Masinon laatutyön tasosta. Viimeisimmissä konsernin ulkoisissa auditoinneissa ei ole tullut vastaan lainkaan poikkeamia, mikä osoittaa, että olemme pystyneet tunnistamaan kehityskohteita ja parantamaan toimintaamme jatkuvasti.

 

Toiminta kehittyy, kun ihmiset jakavat osaamistaan

Masino Groupin auditointitapa on muotoutunut aikoinaan käytännön tarpeeseen, kun vastuuta auditoinnista on haluttu jakaa organisaation sisällä. Samalla on onnistuttu luomaan erittäin toimiva ja vaalimisen arvoinen oppimisen ympäristö.

Sisäisessä auditoinnissa tytäryhtiön tai palveluyksikön toimintaa tarkastelee laatupäällikön lisäksi jonkin toisen yksikön edustaja. Toinen auditoija ei valikoidu sattumalta, vaan pyrimme siihen, että osaamista päästään jakamaan puolin ja toisin. Esimerkiksi nuori myyntijohto voi hyötyä keskusteluista pitkän linjan myyntijohtajan kanssa. Myös vaikkapa tietojärjestelmiin liittyvää osaamista voidaan jakaa auditoinnin yhteydessä.

 

Ei syyllisten etsintää, vaan avointa keskustelua ja kullanarvoisia oppeja

Vuosittain jokainen tytäryhtiö pääsee sekä auditoitavaksi että mukaan auditoimaan toista yksikköä. Kukin auditointi suunnitellaan huolellisesti, jotta se olisi mahdollisimman vaikuttava. Jos yksikössä on esimerkiksi tapahtunut isoja muutoksia vuoden aikana, voidaan auditoinnissa paneutua niihin ja arvioida niiden onnistumista.

Sisäisessä auditoinnissa käsittelemme ISO 9001 -standardin vaatimukset ja selvitämme, vastaako toiminta laatujärjestelmää. Vapaalle keskustelulle ja oppimiselle on kuitenkin runsaasti tilaa. Jokaisesta auditoinnista kirjataan ylös positiiviset havainnot, kehityskohteet sekä poikkeamat. Kaikista havainnoista luodaan myös tehtävät ja niille osoitetaan vastuuhenkilöt, jotta asiat eivät jää ideatasolle.

Sisäinen auditointi ei ole kysymyspatteriston tykitystä tai syyllisten etsintää, vaan oppimistilanne, jossa edetään yhdessä keskustellen. Parhaimmillaan auditoinnin aikana keksitään yhdessä ratkaisu asiaan, jota auditoitavassa yksikössä on pohdittu pitkään.

Lue lisää Masinon laadun varmistuksesta

Kaikki blogit

Asiantuntijoidemme näkemyksiä ja vinkkejä