Vedenalaiset hitsaukset onnistuvat oikeilla laitteilla osaavissa käsissä

Siellä ne ovat veden alla, toisiinsa hitsaamalla liitettävät kappaleet tai jollakin tavoin vaurioitunut rakenne. Hitsata pitäisi, totta kai turvallisesti ja riittävän laadukkaasti. Työ onnistuu joko märkähitsauksena tai kuivahitsauksena, kunhan käytettävissä on tarvittavaa osaamista sekä erityislaitteet.

Kun kohde on veden alla, tarkoituksenmukaisten hitsien tekemiseen vaaditaan erilaisten toteutustapojen tuntemusta ja käytännön osaamista, turvallisuussuunnittelua, oikeat työnjärjestelyt ja laitteet sekä vedessä tapahtuvan hitsaamisen erityisosaamista. Vaikka työn toteutuksen kustannukset voivat nousta korkeiksi, on vedenalainen hitsaaminen usein muita mahdollisia vaihtoehtoja kustannustehokkaampi valinta.

 

Märkä- vai kuivahitsaus? Hitsaustapa riippuu siitä, mitä hitsiltä vaaditaan

Vedessä tehtävät hitsaustyöt jaotellaan kahteen ryhmään:

  • Märkähitsaus: Hitsauskohta on suoraan kosketuksessa veden kanssa. Hitsaajasukeltaja hitsaa työkappaletta työsyvyyden mukaan määräytyvässä vedenpaineessa. Märkänä tehtävä hitsaus tapahtuu tyypillisimmin puikkohitsauksena.
  • Kuivana hitsaus: Vedenalainen hitsauskohta on eristetty ympäröivästä vedestä hitsauskohdan ympärille vesitiiviisti kiinnitettävän kammion avulla. Paikoilleen kiinnitetystä kammiosta poistetaan vesi joko kokonaan tai osittain. Kuivatila täyttyy tai täytetään kaasulla, esimerkiksi ilmalla tai helium-ilma-seoksella.

 

Toteutustavan valintaan vaikuttaa merkittävimmin se, millaiset vaatimukset tehtäville hitseille asetetaan. Kuivana tehtävissä töissä tavoitteena on yleensä saavuttaa samat hitsin laatuominaisuudet kuin jos sama työ tehtäisiin maalla. Märkähitsausta suunniteltaessa tavoitteena on useimmiten tehdä hitsejä, joiden laatuvaatimukset ovat tarkoituksenmukaisella tasolla.

Kuiva hyperbaarinen hitsauskammio ja ammattioppilassukeltaja tekee märkähitsausta.

Kuva 1. Kuiva hyperbaarinen hitsauskammio. Kuva: Oxylance
Kuva 2. Ammattisukeltajaoppilas tekee märkähitsauskoetta puikolla. Kuva: Luksia

 

Standardit asettavat vaatimuksia sukellushitsaajan pätevyydelle ja hitsaustyölle

American Welding Societyn laatima AWS D3.6M-2017 Underwater welding code on kattava standardi, joka määrittelee muun muassa sukellushitsaajan pätevyyden osoittamisvaatimukset, tarvittavien hitsaustöiden valmisteluvaiheessa tehtävät hitsauskokeet ja valmiin hitsin laatuvaatimukset. Standardi on vaativa ja työn tilaajan on syytä varmistaa, että toimittaja tuntee sen sisällön ennen vedenalaiseen hitsaukseen ryhtymistä.

SFS-EN ISO 15618-1:2016 hitsaajan pätevyyskokeet vedenalaiselle hitsaukselle määrittelee hitsaajan pätevyyskokeet hieman toisin kuin AWS-standardi. Tilaajan näkökulmasta molemmat standardit ovat sovellettavissa ja useimmiten tilaajan hyväksyttävissä. Masinon asiantuntijat tuntevat standardeja ja pystyvät neuvomaan niihin liittyvissä asioissa.

 

Standardin mukainen hitsin laatu syntyy oikeilla lisäaineilla ja laitteilla

Standardi AWS D3.6M-2017 määrittelee valmiin hitsin laatuvaatimukset seuraavasti:

  • luokka A: hitsit, joiden laatuvaatimukset vastaavat maalla tehtävän työn laatuvaatimuksia
  • luokka B: hitsien ominaisuudet ovat joltain osin heikompia kuin alkuperäisen hitsin tai maalla tehtävän hitsin ominaisuudet
  • luokka O: hitsin vaatimukset perustuvat tapauskohtaiseen määrittelyyn

 

Käytännössä luokan A hitsien tekeminen on erittäin haastavaa. Märkähitsauksessa hitsi jäähtyy veden vaikutuksesta nopeasti. Teräksen kohdalla nopea jäähtyminen vaikuttaa muodostuvan hitsin mikrorakenteeseen ja usein sen muodonmuutoskyky jää pieneksi. Taivutuskokeissa tämä näkyy hitsin murtumina. Hitsiin muodostuu myös paljon vetyä, joka laskee hitsin sitkeyttä ja lisää liitoksen halkeamaherkkyyttä.

Luokan B laatuvaatimuksien täyttäminen on mahdollista oikeilla lisäaineilla ja laitteilla, kun työn tekevät asiaan perehtyneet ja kouluttautuneet sukeltajahitsaajat.

 

Hyödynnä Masinon vedenalaisen hitsaustekniikan asiantuntemus ja tuotevalikoima

Masinolla on laaja hitsaustekniikan ja -tuotteiden asiantuntemus myös erikoisempiin hitsausolosuhteisiin kuten vedenalaiseen hitsaamiseen. Asiantuntijamme neuvovat erilaisten hitsausmenetelmien ja tuotteiden soveltuvuudessa kuhunkin kohteeseen.

 

Ota yhteyttä Masino Weldingin asiantuntijoihin.

Tutustu Masinon laajaan hitsaustarvikkeiden ja lisäaineiden valikoimaan.

 


 

Blogin on kirjoittanut Masino Weldingin myyntijohtaja Pasi Hiltunen, DI, IWE, IWI-C . Hänellä on vahva tekninen osaaminen hitsaukseen liittyvistä projekteista kansainvälisissä yrityksissä.

Kaikki blogit

Asiantuntijoidemme näkemyksiä ja vinkkejä