Injektointi

Kalliorakentamisen esilujitukseen ja vuotovesien tukkimiseen sopivat Samaan Heidelberg grouppiin kuuluvien Cementan ja Norcemin injektointisementit.

 

Jälki-injektointiin on tarjolla Spetec kemialliset injektointimateriaalit.

Suomen TPP

Myynti

0400 407 235

Kaikki yhteystiedot