Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Perheomisteisena yhtiönä jatkuvuus, vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat toimintamme kulmakiviä

Vastuullisuus tarkoittaa meille päivittäisessä toiminnassamme

• kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa
• henkilöstön hyvinvointiin panostamista
• asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotusten ja vaatimusten täyttämistä
• luotettavaa ja vastuullista toimitusketjua
• oman hiilijalanjäljen pienentämistä

Työskentelemme meille tärkeiden vastuullisuuden teemojen parissa aktiivisesti kehittäessämme toimintaamme yhä vastuullisemmaksi.

 

Vuoden 2023 aikana

laskimme oman toimintamme hiilijalanjäljen ja onnistuimme vähentämään sitä 25 %*
 (Scope 1 ja 2 päästöt suhteutettuna liikevaihtoon, vertailuvuosi 2020)

laadimme Masinon Code of Conductin  - eettisen toimintaohjeen
• laadimme toimittajille Supplier Code of Conductin ja päivitimme Masino-konsernin hankintaehdot
otimme käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan
suoritimme Ecovadis-vastuullisuusarvioinnin ja saimme tunnustuksena Silver-luokituksen. Erityisen ylpeitä olemme siitä, että kuulumme arvioinnin tehneistä yrityksistä parhaan 18 % joukkoon

ecovadis

 

Vuonna 2024 jatkamme työskentelyä meille tärkeiden vastuullisuuden teemojen: taloudellinen kestävyys, henkilöstön hyvinvointi, vastuullinen toimitusketju ja ympäristövastuu, parissa

• vähennämme oman toiminnan hiilijalanjälkeä 30 prosenttia vuonna 2024, ja vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia
• aloitamme tuotteiden hiilijalanjäljen selvittämisen
• jatkamme henkilöstön koulutusta vastuullisuuden eri osa-alueisiin liittyen, esimerkiksi Masino Code of Conduct
• jatkamme toimittajien sitouttamista Supplier Code of Conductiin
• valmistaudumme CSRD-raportointiin

Ota yhteyttä

Miikka Varhelahti
Laatu- ja logistiikkapäällikkö
Masino Group
010 8345 505
miikka.varhelahti@masino.fi

×